"Obraz kobiety we współczesnej kulturze ukraińskiej"