Konferencja: "Kobieta między Wschodem a Zachodem"

Katerdra Ukrainistyki UW oraz Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Obraz kobiety we współczesnej kulturze ukraińskiej", która odbędzie się 9 grudnia 2010 roku w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (UW) na ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa ikon powstałych na II Międzynarodowym Plenerze Ikonopisów - Nowica 2010.

Program konferencji:

* 9.00 Otwarcie

* 9.30 – 10.30 Kulturowy obraz kobiety Evgenia Kononeko, Маруся Чурай, Леся Українка, Ліна Костенко як культурні героїні України.Трансформація образу героїчної укранки в різні історичні епохи. (Marusia Czuraj, Łesia Ukrainka, LinaKostenko jako kulturowe bohaterki Ukrainy. Przemiany obrazu kobiety w różnych epokach historycznych). Hanna Skrypnyk, Хто вона нині – спaдкоємниця Берегині? (Kim jest dzisiaj spadkobierczyni Berehyni?) Tamara Hundorowa, Еволюція жіночого образу в художній літературі (Ewolucja obrazu kobiety wliteraturze). Bazyli Nazaruk, Obraz kobiety w malarstwie Jerzego Nowosielskiego.

* 10.30 – 10.45 Przerwa

* 10.45 – 12.45 Tradycyjny obraz kobietyJarosława Koniewa, Archetyp femme fatale w folklorze ukraińskim.Olga Solarz, Borsjukania, worożyla, baba - kobieta w kulturze ludowej Bojków.Ołeksandra Trofymuk, Жінки в літературних творах епохи бароко (Kobiety w utworach literackich epokibaroku). Valentyna Sobol, Obraz kobiety barokowej oczami współczesnych.Lidia Stefanowska, Feminizm w literaturze ukraińskiej na przełomie XIX i XX wieku.Oksana Hnatczuk, Роль жіночого руху в національному розвитку Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст(Rola ruchu kobiecego w rozwoju narodowym Bukowiny końca XIX – początku XX w.).Albert Nowacki, Kobieta w literaturze ukraińskiej: współczesne modyfikacje. Rostysław Radyszewski, Княжна Тараканова у романі Юрія Косача Володарка Понтиди (KsiężnaTarakanowa w powieści Jurija Kosacza Władczyni Pontydy).

* 12.45 – 13.15 Dyskusja

* 13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 - 15.00 Panel: Rola i miejsce kobiety we współczesnej UkrainieProf. Stefan Kozak (UW), Prof. Hanna Skrypnyk (MAU), Bogumiła Berdychowska (Fundacja - "GaudeMater Polonia"), Ola Rejter (Gender Lviv), Lucyna Dąbrowska (Gender Lviv)

15.00 - 15.15 Przerwa

* 15.15 – 17.00 Kobieta we współczesnej literaturze ukraińskiejОксана Сирадоєва, Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського (Kobieta-potwora w małej prozieIwana Dniprowskiego). Світлана Олійник, Трансформація образу жінки в творах українських письменників-фантастів другоїполовини ХХ століття (Przemiana obrazu kobiety w utworach ukraińskich pisarzy fantasy drugiej połowy XXwieku).Rostysław Trofymuk, Жіноча індивідуальність в українському суспільстві пострадянської доби(Indywidualność kobiety w społeczeństwie ukraińskim okresu postradzieckiego). Iryna Betko, Psychiczne i fizyczne aspekty dojrzewania kobiety w interpretacji ukraińskich pisarzy przełomu XX i XXI w. Paulina Waszkiewicz, Kobieta – emocje, refleksje, świadomość – specyfika dyskursu feministycznego w Ukrainie pierwszej i drugiej fali (od lat 90. do 2010).

17.00 - 17.15 Przerwa

* 17.15 – 18.45 Kobieta w przestrzeni społecznejLyubov Maksymovyh, Роль жінки в громадському та політичному житті України. Основні показникистановища жінок (Rola kobiety w społecznym i politycznym życiu Ukrainy).Tamara Howorun, Oksana Kikineżdi, Ukraińska kobieta w przeszłości i dzisiaj.Olia Reiter, Konotacje feminizmu we współczesnej sytuacji społecznej i kulturowej na Ukrainie.Iryna Durkalevych, Współczesna ukraińska matka – kobieta emancypowana czy żywicielka rodziny?Nina Hujwaniuk, Фемінолект як проблема лінгвістики в Україні (Feminolekt jako problem lingwistyki wUkrainie). Ulana Andrusiw, Konotacje terminu kobieta w wybranych środowiskach językowych.

* 18.45 Podsumowanie