wydarzenia

Pierwsza na Ukrainie antologia literatury lesbijsko – gejowskiej: „120 stron Sodomy”

Na tegorocznym forum wydawców we Lwowie prezentowano pierwszą na Ukrainie antologię poezji i prozy gejowsko – lesbijskiej.
10 września podczas konferencji prasowej poświęconej temu wydarzeniu kilku nacjonalistów demonstrowało swój sprzeciw. Demonstranci zniszczyli mikrofony, tłukli szklanki, darli książki, rzucali pomidorami w zaproszonych gości.
11 września, w dniu prezentacji antologii również odbyło się kilka prowokacji za które odpowiadali przedstawiciele „Tryzuba im. Stepana Bandery”.

16 maja 2009 - Wiec Równości we Lwowie

Wiec Równości we Lwowie rozpoczął się w sobotę o 14.30. Dzień wcześniej, zaraz po konferencji prasowej, w której brałam udział, otrzymałam e-maila z pogróżkami: Zginiecie! Pederaści! Zginiecie! Pederaści! …

Manifa 2009

7 marca 2009 roku grupa Gender Lviv zorganizowała pierwszą we Lwowie manifestację feministyczną pod hasłem : Nie! – przemocy wobec kobiet. Akcja ta zapoczątkowała istnienie naszej grupy i pociągnęła za sobą wiele innych inicjatyw, m.in. Wiec Równości, który odbył się dwa miesiące później w tym samym mieście.